NGỌN LỬA VIỆT NAM BÊN GIÒNG POTOMAC

BieuTinhDC 

   Tôi thấy chị giuơng cao cờ vàng

Ngời sáng niềm tin

 Ánh mắt lung linh

Của một thời tuổi trẻ

Của hào khí Trưng Vuơng

Thúc quân ra sa truờng

Trên đầu voi ngạo nghễ

Tôi nghe bập bùng tiếng trống

Từ ngàn xưa vọng về

Vang dậy đất Mê Linh

Đánh thức cả bình minh

Bên giòng Potomac

*

Tôi thấy anh tóc bạc

Điềm nhiên trong giá rét mùa đông

Nhưng trong tim sôi nổi máu hồng

Hùng ca tiếng hát

Việt Nam! Việt Nam!

Cờ vàng bay phất phới

Dập dồn những buớc chân quật khởi

Của tiền nhân dựng nuớc xa xưa

Anh nguớc mặt đi trong gió mưa  

Bên giòng Potomac.

*

Những nguời chị, những nguời anh

Cùng sát vai nhau đấu tranh

Cho nhân quyền Việt Nam

Cho đất nuớc Việt nam

Vẫn chịu nhiều khổ nhục

Và hôm nay

Những trái tim không khuất phục

Đã thắp sáng một trời đông

Bên giòng Potomac.

  

Hoàng Thi

Q75

( Mến tặng anh Thiềng, chị Dậu, chị Phong Thu)