Lê Văn Ái, cựu học sinh QGNT (niên khóa 1974-1975, học lớp 10B2), muốn tìm các bạn cùng lớp. 

Dưới đây là tấm hình chụp tất cả các bạn cũ.  Hiện nay tôi đã tìm lại được một nửa số bạn học nhưng vẫn còn một số chưa tìm ra.  Bạn nào nhận được tin này thì xin liên lạc với tôi qua địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lê Văn Ái