PHÂN ƯU

   

 

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin  

 

Cựu Giáo Sư Âm Nhạc

 

Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử

  

Thầy Phạm Nghệ

  

Đã từ trần lúc 19:30 giờ, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

tại Medford, New Jersey

 

hưởng thọ 84 tuổi.

        

 

Toàn thể cựu học sinh QGNT Liên Trường

   

Thành kính chia buồn cùng tang quyến.

 

Nguyện cầu cho hương linh Thầy sớm được

 

vãng sanh nơi miền An Lạc.

    

 

Thành Kính Phân Ưu