YOUR DONATIONS ARE ALWAYS WELCOME & APPRECIATED!

 

 

Bank of America

Acct # 3250 4263 2438

ACH Routing Number – 121000358

SWIFT CODE: BOFAUS3N

Account Name: Daughters & Sons of Vietnam War’s Soldiers Foundation

Address:  

7200 Melody Ln., Unit 53

La Mesa, CA 91942-1408

 

For information about your donation, please contact Larry Nguyen at 714.326.9524.

 

Thank you for your generous and valuable support!

 

Mission Statement:

Daughters and Sons of Vietnam War’s Soldiers Foundation is a non-profit organization with a dedicated mission to help the daughters and sons of Vietnam War’s soldiers or South Vietnamese government officials who had made the ultimate sacrifice in promoting “Freedom” for Vietnam.

We are a 501(c) (3) non-profit organization dedicated to fulfilling the needs of these children so that they may become mentally, physically and emotionally healthy members of society.

Founded in 1992 in Orange County, California, Daughters and Sons of Vietnam War’s Soldiers Foundation has collaborated with many like-minded organizations in the provision of scholarships to those children in Vietnam, organized two year reunion conference for all members, visited and provided maintenance to the South Vietnamese soldiers’ cemetery in Bien Hoa, Vietnam.

Daughters and Sons of Vietnam War's Soldiers Foundation is looking for generous donations and help from all members or non-members to rebuild the South Vietnamese soldiers cemetery in Bien Hoa, Vietnam.

*****

Daughters and Sons of Vietnam War's Soldiers Foundation là một tổ chức tu gồm các con em có cha mẹ là quân nhân, công chức đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam vì công vụ .

Được thành lập vào năm 1992 tại California , nhằm mục đích tương thân tương trợ bạn bè không được may mắn còn ở lại và cấp học bổng cho con em nghèo tại Việt Nam,  ngoài ra còn tổ chức họp mặt hai năm một lần đồng thời cũng thăm viếng và tu sửa nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa .

Đây là một nỗ lực mà con cháu các quân nhân tử sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam đang cần mọi người chung sức để sửa chữa toàn bộ khu nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa.